Egyptische Cartouche: De 25 Symbolen - De 25 Kaarten

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de kaarten: hun Egyptische identiteit en  steekwoorden voor directe verwijzing. 1. Osiris God Koning; God van het Licht Wijsheid, gerechtigheid, integriteit, stabiliteit,  repect voor hen die ouder en wijzer zijn; verantwoordelijkeheid. 2. Isis Vrouw van Osiris, moeder van Horus en Bast,  beschermvrouwe van de Magie De magische kunst, medeleven, zorg,  hartelijkheid, moederliefde, doorzettingsvermogen. 3. Horus  De zoon van Isis en Osiris, broer van Bast, de verlosser,  beschermheer van huizen en families. Fysieke heling, moed, heldhaftigheid, harmonie, kunst, schoonheid, creativiteit, de familie. 4. Bast  Tweelingzus van Horus, Godin van de vreugde, Beschermvrouwe van katten Intuïtie, voorzichtigheid, bescherming, toewijding,  mentale healing, gulheid, gratie, vreugde en geluk. 5. Thoth  Meester van de tijd, bewaarder van de 'Akasha Kronieken',  schrijver van de goden, beschermheer van de healers. Lot/Karma, healing/gezondheid, wet, wetenschap, onderwijs. 6. Hathor Godin van de Schoonheid, liefde en kracht, berschermheilige van de vrouwen Standvastigheid, voeding, vrouwelijkheid, astrologie, organisatie, vertrouwen. 7. Nephtys  De verborgene, de onthuller, zus van Isis, vrouw van Set, moeder van Anubis Mystiek, ontvankelijkheid, paranormale gaven, kalmte, gereserveerdheid. 8. Ptah Architect van het universum, berschermer van de mannen Ingenieusheid, mannelijkheid, vakbekwaamheid, inventiviteit, handigheid. 9. Anubis  De berschermer en bewaker, de goddelijke grapjas, de opener van wegen Diplomatiek, navigatie, humor, bescherming op alle niveaus. 10. Set  (deze kaart wordt niet geïnitieerd, gezien het destructieve karakter ervan) Prins van de duisternis, vijand van Osiris en Horus Oppositie en vertraging, problemen op alle niveaus. 11. Vuur  Duamutef, een van de vier zonen van Horus Energie, creativiteit, trouw, moed, vurigheid. 12. Lucht Qebhsnuf, een van de vier zonen van Horus Intellect, reizen, communicatie, snelheid, handel. 13. Water  Imsety, een van de vier zonen van Horus De emoties, soepelheid, sympathie, hoe iemand het leven reflecteert. 14. Aarde  Hapi, een van de vier zonen van Horus Industrie, zuinigheid, conservatief, geld,  bezittingen, praktisch, alle groeiende dingen. 15. Sirius  Heilige ster van de ouden Universeel bewustzijn, ruimtereizen, pionieren,  avontuur, uithoudingsvermogen, fysieke kracht. 16. Lotus  Huis van de vier zonen van Horus Continuïteit, meditatie, vreedzaamheid. 17. Herdersstaf en dorsvlegel Embleem van de autoriteit van de Farao's Zelfdiscipline, autoriteit, wereldse status. 18. Uraeus  Het ordeteken van priesterlijke wijsheid Occulte bedrevenheid, scherpzinnigheid, eerlijkheid. 19. Gevleugelde schijf  Embleem van de vlucht van de geest naar hogere sferen Goddelijke leiding, inspiratie, prestatie. 20. De Tweeling Shu en Tefnut, de tweeling Leeuwen Goden Polariteit, integratie, partnerschap, huwelijk 21. Sfinx  Hamarkhis, personificatie van de rijzende Zon Geheimzinnigheid, observatie, liefde voor dieren, geduld 22. Scarabee  Khepera, god van de wederopstandig en onsterfelijkheid Vernieuwing, aanpassingsvermogen, acceptatie. 23. Piramide Symbool van de evolutie van de Ziel door de tijd Initiatie, tijdloosheid, behoud. 24. Ankh  De macht van de Goden om de deur van onsterfelijkheid te openen Levenskracht, begrip, emotionele liefde. 25. Gesp van Isis  Een bewerkte steen, gezegd door sommigen dat het de Yoni voorstelt Loyaliteit, vruchtbaarheid, groei met een (op)offer(ing).
Inner-Chi  -  Ingrid Carpentier  -  www.inner-chi.be  - Copyright
Inner-Chi
Egyptische Cartouche: de 25 Symbolen