Esoterische Healing & Psychologie

De 7 Kosmische Stralen & Esoterische Astrologie

Wat is Esoterie? Op zich zou ik zeggen: “Het Leven van Binnen naar Buiten.” Bloemen geven dit prachtig weer. Als de knop openbloeit zie je pas de mogelijkheden, de Kracht en de Schoonheid. “Esoterisch” is een woord dat uit het Grieks komt, waarbij ‘eso’ ‘binnenin’ en ‘esoteriko’‘ van binnenuit’ betekent. Esoterische heling betekent gezond maken van binnenuit. Als ik spreek over esoterische heling & reading, psychologie & astrologie, dan heb ik het o.a. over de leringen van de Tibetaan, Meester Djwhal Khul, in de werken van A. Bailey, over de 7 Kosmische Stralen en de Meesters, over de kosmos, het universum, de planeten, de zielen, de mensen, de dieren, de planten en de mineralen. Meer info over de 7 Kosmische Stralen De bedoeling is om al wat leeft in balans, in harmonie met elkaar te brengen, zodat er vrede en vreugde kan zijn binnenin de mens, de planeet, het universum... Esoterische heling gebeurt van binnenuit, vanuit de ziel. Vanuit esoterisch standpunt kan heling pas plaatsvinden als de ziel betrokken is. Iedereen wordt aangestuurd door een ziel., en de ziel wil zich vrijmaken. Het is de ziel die ons blijft stimuleren om gezond te leven en om een gelukkig mens te zijn of te worden. Het is de ziel die ons beweegt om vrede en vreugde op aarde te brengen. De ziel is de aandrijvende kracht van de mens om “hemel op aarde” te brengen. Vandaar dat heling dient te gebeuren in verbinding met de ziel, zowel door de heler als voor de ontvanger van de heling. Alzo is het begrijpelijk dat ziekten, onbalans en disharmonie hun oorsprong vinden in een gebrekkig zielencontact. Tijdens esoterische heling wordt deze verbinding stap voor stap hersteld. Net zoals ‘Esoterische healing’ gebeurt vanuit de ziel, gebeurt een ‘Esoterische Analyse’ ook middels de ziel. Een zielsreading heeft niets van doen met waarzeggerij, voorspellingen en stellen van diagnoses. Bij een Esoterische Analyse is het zielsinformatie die wordt vrijgegeven. Ik mag dan als het ware een kijkje nemen in de ziel en een tip van de sluier oplichten. Dit werkt informatief, duidend en verduidelijkend. Weet dat elk leven geleefd en beleefd moet worden. De keuzes hiertoe maak je zelf! Als kanaal (channel) kan ik je enkel de weg wijzen; je moet em wel zelf lopen. De cursussen, workshops en meditaties die ik aanbied vanuit de Esoterie zijn voornamelijk gericht op: Ont-dekking van je persoonlijkheid; Verdieping van de verbinding met de ziel; Verruiming van het bewust-zijn; Waardoor je ontdekt wie je wèl bent; En waarvoor je hier wèl bent; Waar jouw noden liggen; Waar jouw geschenken en talenten liggen. Door dit alles kom je in balans, in harmonie met jezelf en je omgeving, Met als resultaat een gezond, vreugde- en vredevol leven. Jouw uitstraling raakt dan anderen in hun hart, Waardoor zij op hun beurt op ontdekking kunnen gaan naar hun ziel, Met als resultaat een gezond, vreugde- en vredevol leven. . Zij kunnen dan op hun beurt ... ... Alzo word je een Ware Lichtwerker! *************************************** Esoterie, de 7 Stralen, de Meesters, de leringen van de Tibetaan via de werken van A. Bailey, enz... hebben mij altijd geboeid. Het was een gevoel van ‘vertrouwde materie’. Na vele jaren van opleidingen in diverse stromingen en methoden, met verschillende innerlijke ervaringen en zielengroei, kwam ik in contact met Jan Gyselinck, spiritueel leraar, gespecialiseerd in de esoterische leringen, bij wie ik ondertussen verschillende opleidingen en workshops rond esoterie heb gevolgd en nog volg. Het leven is een eeuwige leerschool. Hierbij gingen/gaan kosmische deuren (verder) open door verbindingen welke gelegd of versterkt werden met de 7 Stralen, de Meesters, de verschillende natuurrijken, Shamballa, etc... Dankbaar ben ik een kanaal voor deze energieën, en dankbaar ben ik dat ik deze mag aanwenden om mensen te begeleiden op hun levenspad.
Inner-Chi  -  Ingrid Carpentier  -  www.inner-chi.be  - Copyright
Inner-Chi
Esoterie