Inner-Chi Nieuws

Beste Lezer, bezoeker, Het voorbije jaar heeft gezorgd voor een gigantsiche evolutie en omwenteling voor de mensheid. Ook voor Inner-Chi waren er uitdagingen om, ofwel stil te liggen, ofwel middels uitzonderlijke omstandigheden toch ‘iets’ te kunnen doen. Het heeft geleid tot vrije prachtige en krachtige online-meditaties en toch ook wel wat lessen met inwijdingen die konden plaatsvinden. Fysieke lessen, behandelingen, healings en begeleidingstrajecten stonden ondertussen ‘on hold’. Na een jaar van herbronnen, kijken naar nieuwe mogelijkheden, aanpassen, flexibiliteit en vernieuwen, is Inner-Chi klaar om op een nieuwe manier verder te gaan. Het nieuwe uitgangspunt is me te richten op lesgeven. Het is tijd me te richten op het doorgeven van de fakkel. Alsook, bij het lesgeven kunnen veel meer mensen bereikt worden dan bij individuele begeleidingen. De basis van alle cursussen en workshops is “Groeien in Bewustzijn”. We werken met: - Reiki, Prana, Chi, Levensenergie, de basis van leven op Aarde; - Esoterie met de Nieuwe Psychologie en Esoterische Healingstechnieken. Wordt aangevuld. Voor individuele consulten en behandelingen verwijs ik graag door naar collega’s. Bevraag me gerust en dan kijk ik wie voor jou aanbevolen kan zijn. **************************************************** Beste lezer, bezoeker, De activiteiten van Inner-Chi staan sedert 26/10/2020 wederom/nog steeds On Hold wegens de opgelegde Corona-maatregelen. In afwachting dat de activiteiten en agenda kunnen hervat worden, nodig ik jullie van harte uit om samen te mediteren via het online-platform Teams. Deze esoterische, door de Meesters geïnspireerde, geleide en gechannelde meditaties helpen om dicht bij jezelf te kunnen komen en blijven, om healing, rust, warmte en steun te vinden, in deze toch wel heel bizarre tijden. De meditaties zijn momenten van samenkomen en verbinden. De meditaties zijn erop gericht om samen Licht, Liefde en kracht te versterken voor onszelf en voor de Wereld. De meditaties worden steeds verbonden met Lichtwerkers en meditatie-cirkels over de wereld. Alzo kunnen we enorme energiekracht opbouwen. Via het online-platform Teams is een groot, doch beperkt, aantal deelnemers mogelijk. Graag een seintje via mail als je wenst deel te nemen. Je ontvangt, telkens als voor een bepaalde datum een meditatie geïnspireerd wordt, een mail met deelnamelink. Is het online-gebeuren niet je ding, dan kan je uiteraard altijd in gedachten afstemmen en alzo mee mediteren. Ook hier kan je je deelname best melden zodat ik je mee verbind in de Lichtcirkel. Deelname is gratis. 27/08/2020 Beste lezer, bezoeker, Het corona-gebeuren heeft invloed op eenieders leven en ik hoop dat jij en je geliefden gezond mogen zijn. Corona heeft een gigantische impact gehad op de activiteiten van Inner-Chi. De activiteiten kunnen/mogen momenteel onder welbepaalde strikte voorwaarden en aldus zeer beperkte mogelijkheden worden uitgevoerd. Het is stap voor stap bekijken hoe we terug iets kunnen betekenen. Gezien de beschikbare werkruimte en het respecteren van de 1.5 meter dienen de lesgroepen beperkt te worden. De lessen nemen alzo veel meer tijd in beslag op de agenda. Nieuwe cursussen en workshops worden naar mogelijkheid van beschikbare tijd en ruimte aangevuld, zo mogelijk rekening houdend met een gezonde verhouding kosten/baten. Individuele consulten/begeleiding dienen door dit alles voor mij jammer genoeg ‘on hold’ te blijven. Je mag me altijd bevragen … hoogstwaarschijnlijk kan ik je iemand aanbevelen die je wel kan verderhelpen. Ik heb al vele mensen mogen opleiden welke nu, op hun beurt, ook individuele begeleiding en healingconsulten doen. Ik durf te hopen op uw begrip omtrent deze noodzakelijk te nemen beslissingen. Gezondheid en welbevinden primeert en dat vraagt om de nodige verantwoordelijkheidszin. Ik wens jullie alvast een aangename en gezonde tijd toe, en als er vragen zijn dan hoor ik het graag. Stay Safe! Warme Licht-groet, Ingrid
Inner-Chi  -  Ingrid Carpentier  -  www.inner-chi.be  - Copyright
Inner-Chi
Nieuws Inner-Chi