Een woordje van mezelf

Beste Bezoeker, Van harte welkom op deze site. Reeds vele jaren verdiep ik mij in gezondheid en geluk. Wetende dat dit een geboorterecht is voor iedereen, incluis mezelf, ging ik op zoek. Vooral de holistische benadering van een mens; de natuur van een mens... sprak mij aan. Ik heb vele opleidingen, cursussen en workshops gevolgd, alsook diverse inwijdingen ontvangen. Bij elke stap die ik nam, en nog neem, ben ik steeds verwonderd over wat een mens en het leven zoveel meer is dan datgene wat ik vroeger geleerd heb. We hebben allemaal zo’n groot potentieel om gelukkig te kunnen worden en te zijn, al lijkt het niet altijd zo. Het is belangrijk te kijken naar ‘mogelijkheden’ en niet naar ‘beperkingen’. Soms vraagt het om diep naar binnen te durven kijken en voorbij onze schijnbare grenzen en angsten te durven gaan, doch de beloning is altijd de moeite waard. Sedert 2003 heb ik een actieve praktijk voor Creativiteit, Bewustzijn en Balans, alwaar ik mensen, zowel in groep als individueel, begeleid op hun weg naar welbevinden, gezondheid en geluk, middels aangeleerde methoden, opgedane ervaringen en aangeboren talenten. Iedereen kan deelnemen. Deelnemen helpt je om in balans te komen, waardoor je rust vindt in jezelf. Vanuit deze rust kan je dan geluk en een goede gezondheid bevorderen. Deze cursussen en workshops kunnen ook een meerwaarde betekenen voor hen die reeds mensen begeleiden. Zoals je zal kunnen lezen op deze site komen de beschreven technieken uit verschillende tradities en culturen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat elke traditie in sé gebaseerd is op een zelfde noemer, een zelfde essentie, en de ene traditie/methode/weg vult de andere aan of beter gezegd, verduidelijkt de andere. Er is niet één weg, doch wel één noemer! Ik wens je heel veel geluk en vreugde toe op jou levenspad. Warme Lichtgroet, Ingrid. Reiki & Seichem Master Esoteric Healer & Teacher
Inner-Chi  -  Ingrid Carpentier  -  www.inner-chi.be  - Copyright
Inner-Chi
Wie ben ik